Uwaga !
Przypominamy iż w przypadku kursów odbywających się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie niezbędnym jest posiadanie przez uczestników ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków na czas odbywania kształcenia podyplomowego realizowanego na terenie Szpitala Uniwersyteckiego.
W celu usprawnienia procesu weryfikacji ubezpieczenia prosimy o przesłanie kopii dowodu zawarcia ubezpieczenia na adres kursymckp@uj.edu.pl.